BOKA NU

UNGA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

350 ungdomar tog plats i Norra Latins Aula när #FirstGeneration Global Goals Forum ägde rum i Stockholm City Conference Centre. Det är Utrikesdepartementet som initierat kampanjen för att uppmärksamma och inspirera unga i arbetet med de globala målen. Hela dagen gick i hållbarhetens tecken.

Kampanjens inriktning och namn har inspirerats från ett uttalande av FN:s avgående generalsekreterare Ban Ki-Moon om att vi är den första generationen som kan utrota extrem fattigdom och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.

Tillsammans med Sida hade UD bjudit in unga mellan 16-25 år som engagerar sig i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Modererade forumet gjorde Clara Henry, en av Sveriges största Youtube stjärnor. Även den svenska artisten Maxida Märak fanns på plats på scenen för att prata om sitt engagemang och uppträda. Organisationen We_Change stod som medarrangör och höll under eftermiddagen i en hållbarhetsgrill tillsammans med representanter från näringslivet och miljöministern. Ungdomar från hela Sverige, såväl från skolor som organisationer, fick under dagen möjlighet att lära och utbyta kunskap kring sitt arbete.

För att knyta an till det internationella arbetet för hållbar utveckling fanns även eldsjälar från 17 länder på plats. Eldsjälarna är personer som på olika sätt arbetat föredömligt med att inspirera unga att engagera sig i de globala målen. De hade valts ut av Sveriges ambassader i 16 länder och i Sverige i samverkan med ungdomar.se och Globala Skolan, och de belönades under konferensen med #FirstGeneration Award för sitt arbete.

De internationella eldsjälarnas deltagande och inspirerande arbete bidrog till att konferensen fick medial uppmärksamhet och stor spridning i sociala medier. Både internationellt och i mindre lokala och nischade medier, berättar Miriam Mannbro på UD som arbetat som projektledare för #firstgeneration-kampanjen.

Miriam Mannbro är också mycket nöjd med hur konferensen genomfördes och samarbetet med Stockholm CCC.

Det internationella temat underströks på många sätt under dagen. Bland annat med hjälp av ett Quiz där deltagarnas kunskap om världens länder sattes på prov av Mikael Botnén Diamant och Staffan Landin.

Lika viktigt som självklart var det hållbara temat – det märktes bland annat i ett hållbart fika på eftermiddagen och i vegetariska wraps under minglet på kvällen. Till minglet i restaurang Cabaret serverades alkoholfria drinkar på samma tema.

Allt fungerade mycket bra – från teknik till mat och mingel, säger Cornelia Böttiger, projektledare på Guller Grupp som ansvarade för det praktiska genomförandet av konferensen på uppdrag av Sida.

Cornelia Böttiger framhåller också det stöd och uppbackning de fick under dagen.

Det var mycket väl förberett av projektledare och personal vid Stockholm CCC, och om det var något som dök upp löste det sig direkt. I de fall vi hade hyrt in andra leverantörer, som teknik, så tog Stockholm CCC:s medarbetare hand om även de kontakterna vilket fungerade mycket bra.

#FirstGeneration kommer att drivas vidare av UD, som också räknar med att kampanjen ska leva vidare genom de internationella nätverk som forumet gett goda förutsättningar för att utveckla.

"Allt fungerade mycket bra – från teknik till mat och mingel."