BOKA NU

REKORDDELTAGANDE PÅ WORLD WATER WEEK

3 700 deltagare från över 130 länder gästade årets World Water Week som genomfördes i slutet av augusti på Stockholm City Conference Centre. Det var fjärde året i följd som konferensen hölls här och den har växt år från år.

SIWI, Stockholm International Water Institute, står bakom konferensen som har fokus på kunskapsutbyte och att finna gemensamma lösningar på globala vattenfrågor. Det är världens största globala möte med fokus på vatten och utveckling. Konferensen genomfördes för 28 året.

Tema var ”Vatten, ekosystem och mänsklig utveckling” och det anknyter till FN:s globala mål som i år fokuserar på insatser för vårt vatten som utgår från naturen. Årets mottagare av Stockholm Water Prize, Bruce Rittmann, USA, och Mark van Loosdrecht, Nederländerna, har båda forskat kring rening och återanvändning av vatten som bygger på naturbaserade lösningar.

Kung Carl XVI Gustaf och kronprinsessan Victoria deltog i det symposium på Stockholm City Conference Centre där pristagarna till Stockholm Water Prize presenterades, och på kvällen samma dag delade kronprinsessan Victoria ut priset vid den årliga banketten.

Både kung Carl Gustaf och kronprinsessan Victoria är mycket intresserade av våra frågor, och kronprinsessan besökte SIWI inför World Water Week för att bli informerad om vad som skulle tas upp, berättar Gabriela Suhoschi som är director för World Water Week.

Veckan var fylld av seminarier, studiebesök och sociala aktiviteter.

I år arrangerades 250 seminarier under sex dagar på Stockholm City Conference Centre och det var verkligen fullt i alla rum. Det har varit en utmaning med så många många gäster, men allt har gått fantastiskt bra, framhåller Gabriela Suhoschi

Alla älskar de fina byggnaderna och den stämning som är här!

Att det var en stor utmaning kan beskrivas i att det var 8 700 luncher och fika till 6 700 personer som serverades, förutom att registrering, teknik, transporter och allt kring seminarier och 50 andra möten skulle fungera under veckan.

Gabriela Suhoschi berättar att SIWI varje år försöker att utveckla både innehåll och former runt World Water Week.

På senare år har vi bland annat arbetat för att kvinnor och yngre deltagare ska få mer plats. Och i år hade nära två-tredjedelar av seminarierna minst 40 procent kvinnor i panelerna. Vi har fått en mycket bra respons från våra samarbetspartners kring detta.

Många seminarier livestreamas och även här ser Gabriela Suhoschi nya möjliga för att sprida konferensens viktiga frågor till intresserade som inte har möjlighet att vara på plats.

Vi vill till exempel gärna nå ut med seminarierna till länder i Latinamerika, så ett förslag är att vi ska översätta sändningarna till spanska.

"I år arrangerades 250 seminarier under sex dagar på Stockholm City Conference Centre och det var verkligen fullt i alla rum."