BOKA NU

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 25 ÅR

Brottsoffermyndigheten fyller i år 25 år och det var fullsatt i Aulan när myndigheten genomförde sin jubileumskonferens på Stockholm City Conference Centre. En av många frågor under dagen var våld i nära relationer, något som också togs upp av justitieminister Morgan Johansson som var en av talarna.

Närmare 400 deltog i konferensen, allt från företrädare för myndigheter, kommuner och landsting till forskare och politiker. Dessutom filmades konferensen av SVT Utbildningsradion och ett sammandrag finns tillgängligt på UR Play.

Det var en lång rad ämnen, från hatbrott till sexualbrott, som avhandlades i det späckade programmet och konferensen var framåtblickande. En självklar rubrik på det avslutande panelsamtalet var därför framtidens brottsofferstöd.

– De flesta är överens om att vi har en bra lagstiftning på området, nu handlar det mer om att få myndigheter, civilsamhället och andra som möter brottsoffer att göra sitt, att allt ska fungera i kontakten med brottsoffren, säger Ulf Hjerppe, enhetschef på myndigheten,

I samtalet lyftes bland annat fram betydelsen av att de organisationer som arbetar ideellt – som kvinnojourer och brottsofferjourer – får ett uthålligt stöd, inte bara projektmedel, och att ett bra brottsofferstöd utvecklas inom hela det offentliga samhället, även inom socialtjänsten och sjukvården.

Ett bra bemötande är en central del av upprättelsen för ett brottsoffer, framhåller Ulf Hjerppe

Brottsoffermyndigheten, som ligger i Umeå, försöker förlägga sina konferenser runt om i landet. Ulf Hjerppe ser en stor fördel med att vara på Stockholm City Conference Centre när man gästar huvudstaden.

Det centrala läget är självklart bra både för alla som kommer resande från landet och för boende i Stockholm.

Under jubileumskonferensen serverades fika och det var även en paus med frukt. Lunch fick deltagarna själva stå för men dagen avslutades med ett mingel för dem som ville passa på att nätverka. Då bjöds på snittar och alkoholfritt bubbel.

Brottsoffermyndigheten har bland annat i uppgift att vara ett kunskapscentrum och föra ut forskning och ny kunskap. Konferenser och temadagar är därför ett återkommande inslag och det var inte första gången som Brottsoffermyndigheten gästade Stockholm City Conference Centre. Myndigheten brukar här arrangera den Internationella Brottsofferdagen som infaller den 22 februari varje år.

I år var det 20:e året som den konferensen genomfördes på Stockholm City Conference Centre. Det säger väl något om hur nöjda vi är med det stöd och uppbackning vi får vid våra konferenser här, säger Ulf Hjerppe.

Det centrala läget är självklart bra både för alla som kommer resande från landet och för boende i Stockholm.