BOKA NU

URBAN MATMARKNAD LOCKADE STORPUBLIK

En lördag i augusti samlades mat- hälso- och miljöintresserade storstadsbor, kockar, foodies, forskare och producenter i den urbana stadsmiljön vid Norra Latin i Stockholm. Det var Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som bjudit in till marknad för att sprida kunskap om sin forskning.

Eventet Matologi hade premiär redan förra året på Norra Latin och det stora gensvaret då sporrade SLU att satsa även i år.

Vi vill nå ut till matmedvetna storstadsbor och på ett lättillgängligt sätt visa bredden på vår forskning. På SLU finns mycket kunskap som är till nytta för konsumenterna. Samtidigt behöver vi rekrytera studenter som i allt större utsträckning kommer från våra storstäder.

Det berättar Sara Brännström som arbetar med strategisk utveckling på SLU och som är projektledare för Matologi. Att valet föll på Norra Latin beror på det centrala cityläget men SLU ville också anknyta till det tidigare lärosätets roll som kunskapsförmedlare.

I trädgården runt Norra Latin fanns tält utplacerade där forskare från SLU berättade om allt från kretsloppsodling till hur vi påverkas av olika livsmedel. Årets tema var nyttiga och onyttiga kolhydrater. I flera samtal möttes forskare och kockar och gav olika infallsvinklar på vår mat.

Nytt för i år var ett barntält där barn och vuxna bland annat kunde lära sig hur gräs blir mjölk och hur säd blir bröd. Även matserveringen var en ny satsning i år.

Allt fungerade jättebra och det var fler besökare i år, säger Sara Brännström. Vi har utvecklat konceptet och försökte i år skapa känslan av en lantlig marknad.

Förberedelserna för årets Matologi har pågått hela våren, och Sara Brännström är mycket nöjd med samarbetet med Stockholm City Conference Centre.

Kontakten med medarbetarna på CCC har fungerat mycket bra. Vi har kunnat återanvända mycket och tillsammans har vi hittat bra lösningar. Nu ska vi utvärdera årets Matologi bestämma hur vi ska satsa i fortsättningen.

Reklambyrån INDY (www.indycollective.se) har tillsammans med SLU tagit fram konceptet Matologi, samt stått för all kommunikation kring eventet. SPG Event (www.spgevent.se) hade på uppdrag av SLU för andra året i rad huvudansvaret – från uppstart till genomförande av Matologi.

Samarbetspartner i årets Matologi var LRF Mälardalen och Lantmännen.

"Kontakten med medarbetarna på CCC har fungerat mycket bra. Vi har kunnat återanvända mycket och tillsammans har vi hittat bra lösningar."