BOKA NU

HÅLLBART BYGGANDE FÖR EN BÄTTRE VÄRLD

Hållbara städer och byggnader med innovativa lösningar var på programmet när Nordens största konferens om hållbart samhällsbyggande arrangerades på Stockholm City Conference Centre. Under två dagar diskuterade 800 deltagare hur vi ska bygga hållbart för framtiden.

Ansvariga för konferensen Building Sustainability, som arrangerades för fjärde gången, var medlemsorganisationen Sweden Green Building Council (SGBC) tillsammans med Stockholms stad. SGBC är en av landets snabbast växande hållbarhetsorganisationer – från 13 medlemmar vid starten till 356 i dag. Föreningen är öppen för företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Även kommuner, landsting och andra offentliga aktörer är välkomna.

Fokus under dagarna är hur vi skapar hållbara stadsdelar och byggnader genom goda exempel samt inbjudna experter, säger Annika Hammarstedt, SGBC:s projektledare för konferensen.

Konferensen snabbstartade med frukostseminarium dag ett och sedan följde 50 sessioner med över 100 talare som avlöste varandra under de två konferensdagarna i Folkets Hus på Stockholm City Conference Centre. Det var avbrott för fika, luncher och mingel. Luncherna var självklart helt vegetariska, vilket gick hem.

Vi hade även organiserade systemmingel där det var möjligt att träffa branschkollegor inom olika certifieringssystem som man är intresserad av. Det var uppskattat, berättar Annika Hammarstedt.

En utställning med 20 utställare var placerad dels utanför Kongresshallen, dels i rum 202. Sessionerna hölls i flera rum, förutom att Kongresshallen delades upp för att möjliggöra mindre sittningar.

Det fungerade bra med utställningarna och många tyckte det var bra att det fanns anledning att röra på sig i huset under konferensdagarna. Det blir annars mycket stillasittande, framhåller Annika Hammarstedt, som är nöjd med konferensens genomförande.

Tredje konferensdagen gjordes olika studiebesök, bland annat till byggandet av nya Slussen och Norra Djurgårdsstaden.

"Det fungerade bra med utställningarna och många tyckte det var bra att det fanns anledning att röra på sig i huset under konferensdagarna."