BOKA NU

FRAMTIDENS TURISTBYRÅ – BARA PÅ NÄTET?

Hur ska morgondagens turistinformation se ut? Kommer den fysiska turistbyrån att finnas kvar eller är det turistrobotar och internet som helt tar över? Det diskuterades när branchorganisationen Visita bjöd in till Destinationsdagarna 2018 på Stockholm City Conference Centre.

Besöksnäringen har haft medvind under senare år. Turisterna blir fler, hotellen har hög beläggning, nöjesparker och restauranger går bra och i somras satte campingplatserna rekord. Utvecklingen har varit bra över hela landet, inte bara i storstäderna. Men hur vi väljer var vi vill turista – och skaffar information om allt vi vill se och göra – förändras snabbt i en värld där digitala medier växer. Viktiga frågor för besöksnäringen och i fokus på Destinationsdagarna.

Destinationsrådet, som är en del av Visita, svarade för programmet på Destinationsdagarna. Rådet är ett nätverk som utses av auktoriserade turistinformationer och turistcenter runt om i Sverige. Visita har tagit över auktorisationen av dessa verksamheter, och närmare 200 representanter från hela landet hade mött upp till årets Destinationsdagar – nytt rekord!

Hur digitaliseringen påverkar turismen och besöksnäringen är både en strategisk och praktisk fråga för våra medlemmar, framhåller Anna Hag, näringspolitisk expert på Visita och ansvarig för eventet.
Det är inte bara vår kommunikation som måste förändras. Det handlar också om vårt arbetssätt. Hur ska turistverksamheterna klara bemanning och bemötande när många förväntar sig svar dygnet runt? Vår bransch är en 24/7-verksamhet och det gäller att veta hur vi ska hantera de förväntningar på service som finns på oss.
Vid sidan av större Tourist Center som fortfarande finns på många håll och som ofta drivs av kommunerna, växer det fram så kallade infopoints som ofta placeras på hotell och restauranger. Samverkan mellan dessa olika former av turistinformation var en fråga som också diskuterades.

Det var inte första gången Destinationsdagarna arrangerades på Stockholm City Conference Centre. Presentationer och alla mötesaktiviteter var förlagda till Pelarsalen i Norra Latin, kaffe och registrering var i Marmorvalvet och lunch serverades i Bruces Matsalar.

Vi är väldigt nöjda med Stockholm City Conference Centre. Allt fungerade bra, och att vi fick fler deltagare än förväntat löstes mycket smidigt. Lunchen var mycket god och fint uppdukad, berättar Anna Hag.

Ett annorlunda inslag under dagarna var den turistbyrårobot som Destination Uppsala tagit fram. Informationen fjärrstyrs av en person, men roboten kan placeras där den gör mest nytta, t ex på ett utomhusevent eller konferens – kort sagt en flyttbar turistbyrå. Malmö Turism berättade om sitt framgångsrika arbete med online-närvaro och sin digitala strategi, och goda exempel från flera destinationer som Helsingfors, Vemdalen och Höga Kusten redovisades.

Deltagarna kom från hela landet och det är praktiskt att vara på Stockholm City Conference Centre då det är så nära till Centralen. Det blir inga extra transporter i Stockholm, säger Anna Hag avslutningsvis.

"Deltagarna kom från hela landet och det är praktiskt att vara på Stockholm City Conference Centredå det är så nära till Centralen. Det blir inga extra transporter i Stockholm."